Komentáre, informácie, kritiky

Návšteva v Užhorode

on . Posted in Komentáre, informácie, kritiky

V dňoch 13. - 15.4.2011 navštívili Užhorod predseda Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku Ivan Jackanin, člen spolku Vasiľ Dacej a člen Spolku slovenských spisovateľov Jozef Banáš. Delegácia slovenských spisovateľov diskutovala so študentmi slovakistiky ako aj s ukrajinskými literárnymi kritikmi a vedcami na pôde Oblastnej knižnice, kde hostí privítal predseda zakarpatskej organizácie Zväzu spisovateľov Ukrajiny Petro Chodanyč. Slovenskú delegáciu pozdravil aj generálny konzul Slovenskej republiky Marián Sládeček.

Ivan Jackanin predstavil svoju najnovšiu antológiu slovenskej poviedky, ktorá vyšla vo vydavateľstve Timpani v tomto roku pod názvom Tajomstvo. Vasil Dacej diskutoval o svojom najnovšom románe Hniezdo a Jozef Banáš zoznámil ukrajinských literárnych fanúšikov s románom Zóna nadšenia, ktorého veľká časť sa odohráva práve na Zakarpatskej Ukrajine v dedine Kolodne.

Slovenskí tvorcovia si v priateľských debatách s historikom a spisovateľom profesorom Serhijom Fedakom, literárnym kritikom Dmytrom Fedakom, literárnou vedkyňou, poetkou a vedúcou katedry slovakistiky Užhorodskej národnej univerzity docentkou Tetjanou Lichtejovou, poetkou Naďou Pančukovou, básnikom Vasiľom Petrovičom Hustym, riaditeľom vydavateľstva Timpani Jaroslavom Fedišinom a ďalšími spisovateľmi vymenili názory na stav a podmienky literárnej tvorby v oboch krajinách. Ivan Jackanin a Vasiľ Dacej poskytli rozhovory užhorodskej televízii ako aj internetovému magazínu Zakarpatia online. Návšteva bola ďalším krokom v oblasti zbližovania a spoznávania literatúr oboch krajín.

Copyright © 2012 Jozef Banáš   |   Tvorba-webov.sk