Komentáre, informácie, kritiky

77. Svetový kongres PEN v Belehrade

on . Posted in Komentáre, informácie, kritiky

Predstavitelia SC PEN na 77. Svetovom kongrese PEN v Belehrade
V dňoch 12. – 16.9. sa konal v Belehrade 77 svetový kongres PEN International, ktorého sa za SC PEN zúčastnili jeho predseda Gustáv Murín a podpredseda Jozef Banáš. Kongres usporiadal srbský PEN pri príležitosti 85 výročia svojho vzniku a riadil mottom: „Literatúra – jazyk sveta“. Kongresu sa zúčastnilo viac ako dvesto spisovateľov z 83 centier PEN.

Slovenský PEN podporil vo voľbe staronového predsedu Výboru pre preklady a jazykové práva – prof. Josep Maria Terricabras, z katalánskeho PEN. Gustáv Murín vyslovil prekvapenie nad neopodstatnenou kritikou protikandidáta - predstaviteľa ujgurského PEN Kaisera Özhuna ohľadom údajnej obmedzenej možnosti používania maďarského jazyka maďarskými spisovateľmi na Slovensku. Vo svojom vystúpení odmietol kritiku Kaisera (bol prednedávnom hosťom SC PEN v Bratislave) a naopak vyzdvihol možnosti i podporu SR maďarskej kultúre.

Delegácia SC PEN v opakovanej voľbe podporila kandidatúru predsedu francúzskeho centra PEN Sylvestra Clanciéra do Rady PEN International, ktorý sa stal jej členom.

Gustáv Murín v diskusii počas plenárneho zasadania informoval o slovenskej knižnici PEN a navrhol, aby celosvetová knižnica PEN bola stabilnou súčasťou celoročných aktivít PEN International. V priebehu kongresu podporilo dvanásť centier PEN aj jednotliví delegáti Celosvetovú PEN knižnicu v Bratislave donáciou takmer 200 kníh.

Predstavitelia SC PEN rokovali o ich priamej účasti na projekte našej knižnice PEN s predstaviteľmi centier PEN Slovinska, Kórejskej republiky, Egypta, Tajvanu a Jordánska. S Českým centrom PEN potvrdili konanie stretnutia v Luhačoviciach. O ďalšej spolupráci rokovali s predstaviteľmi Poľského PEN centra. Vedeniu PEN International sme navrhli našu účasť na svetovom festivale Free the Word.

Podpísali sme bilaterálnu zmluvu s predstaviteľmi projektu Diversity, kde sa naši členovia môžu zapojiť do celosvetového projektu prezentácie ich diel v slovenčine, angličtine a makedónčine (viď: www.diversity.org.mk).

Predstavitelia SC PEN rozdali 83 delegáciám kongresu kalendár členov SC PEN, ktorý vznikol v spolupráci s galériou Babka v Kovačici. Kalendár mal medzi delegátmi mimoriadny ohlas, ktorí ocenili originálnu formu prezentácie slovenskej kultúry. Tajvanská delegácia prejavila záujem predstaviť kalendár aj v ich krajine.

Dňa 13.9. usporiadal veľvyslanec SR v Srbsku Ján Varšo literárny večer, ktorý moderoval riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík. Gustáv Murín a Jozef Banáš informovali asi 50 prítomných o svojej tvorbe a poslaní SC PEN. Na záver literárneho večera pokrstil veľvyslanec Ján Varšo, vedúci galérie Pavel Babka a predseda SC PEN Gustáv Murín kalendár SC PEN. Po oficiálnom programe sa uskutočnila večera za účasti niekdajších veľvyslancov Srbska v SR Danka Prokića a Miroslava Kopečného, ako aj riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Miliny Sklabinskej, Vladimíra Valentíka a Pavla Babku s manželkou.

Na záver pobytu navštívili Gustáv Murín a Jozef Banáš Kovačicu, kde sa oboznámili so životom slovenskej menšiny. Gustáv Murín spolu s Pavlom Babkom a podpredsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny otvorili výstavu ilustrácií z kalendára SC PEN za prítomnosti asi štyridsiatich účastníkov kongresu PEN International. Navštívili Mestskú knižnicu, kde ich privítala riaditeľka Mária Ďurišová ako aj ZŠ Nove pokoleni, kde diskutovali s pedagogickým zborom u výučbe slovenského jazyka. Jednou z prítomných učiteliek bola aj spisovateľka Mária Kotvášová – Jonášová.

O návšteve Gustáva Murína a Jozefa Banáša priniesol informácie týždenník Hlas ľudu. Gustáv Murín poskytol rozhovory belehradskej televíznej stanici Studio B, regionálnej vojvodiskej televízii, kovačickej TV, ako aj regionálnej TV Novi Sad.

Copyright © 2012 Jozef Banáš   |   Tvorba-webov.sk