Jozef Banáš besedoval s čitateľmi v Kysuckej knižnici

on . Posted in Absolvované besedy

Dňa 16. decembra sa v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci uskutočnila diskusia s Jozefom Banášom, s významným spisovateľom a rétorom.

Jozef Banáš prišiel na Kysuce, odkiaľ pochádzajú jeho korene, odprezentovať svoju najnovšiu knihu „Dementi“. Úspešný spisovateľ porozprával poslucháčom niečo o svojom pôsobení v politike, o tom ako vznikla jeho najnovšia kniha a s ňou aj úzko spojené zážitky. Kniha „Dementi“ je určená všetkým ľuďom, ktorí sa dokážu na seba a svoje okolie pozrieť kriticky, ale zároveň s nadhľadom, pretože je viac než pravdepodobné, že sa v knihe nájdu tiež. Diskusia sa niesla v príjemnej a zábavnej atmosfére, poslucháči si prišli na svoje.

Podujatie malo v širokej čitateľskej verejnosti veľký ohlas. Samotný autor ocenil početnosť, ale aj erudovanosť publika, ktoré autorove spisovateľské počiny nielen dobre poznalo, ale dokázalo ich náležitým a vtipným spôsobom okomentovať. Aj vďaka auditóriu, ktoré malo zjavne autorove knihy prečítané sa diskusie viedla takmer dve hodiny a témy stále neubúdali. Na záver prebehla autogramiáda, pričom poslucháči trpezlivo stáli v dlhom rade. Na autorove venovanie do niektorej z knižiek či len na potrasenie rukou a prehodenie pár slov.

Zlatým klincom programu bolo, keď pán Belka vytiahol starú po maďarsky písanú triednu knihu zo základnej školy ešte z čias pred prvou republikou ktorej sa nachádzalo aj meno Jozef Banáš, rok narodenia 1896 a jeho známky z tretieho a piateho ročníka. Skutočne išlo o prastarého otca nášho úspešného spisovateľa, ktorému boli darované farebné fotografie z tohto vzácneho dokumentu.

Iniciátor tohto podujatia Peter Strapáč bol s priebehom spokojný: „Som veľmi rád, že sa môžem aj takýmto spôsobom podieľať na rozvoji kultúry v Čadci, čo obyvatelia mesta určite ocenia. Jozef Banáš je významný človek s adekvátnymi názormi, ktorému nechýba humor. Celá beseda sa niesla v odľahčenom duchu, poslucháči si mohli vypočuť kuriozity a odísť s dobrou náladou. Nakoľko som predseda Komisie mládeže a športu, budem sa neustále snažiť vylepšiť nie len šport v meste Čadca, ale aj kultúrny život.“

Veľké poďakovanie patrí samotnému autorovi, ktorý si vo svojom zaplnenom diári našiel čas na Čadcu, kde ako sám vravieva sa vždy rád vracia. Poďakovanie patrí aj mestu Čadca, Kysuckej knižnici v Čadci a všetkým návštevníkom, ktorých bolo takmer 90 siat a utvorili výbornú atmosféru, práve takú akú si toto podujatie zaslúžilo.

eKysuce, Peter Strapáč 

Copyright © 2012 Jozef Banáš   |   Tvorba-webov.sk