Ďalšia cena pre román o Štefánikovi

on . Posted in Zaujímavosti

Po získaní ocenenia Zlatá kniha a Ceny Literárneho fondu obdržal Jozef Banáš 22. novembra ďalšie ocenenie svojho románu o M. R. Štefánikovi.

V Zlatej sále Bojnického zámku sa mu dostalo cti prevziať si z rúk prezidenta občianskeho združenia Vavrinca Benediktiho z Nedožier, Mgr. Jána Papca a primátora Bojníc Mgr. Františka Táma, za doterajšiu literárnu tvorbu s prihliadnutím na román „Prebijem sa! Štefánik“ Zlaté pero Ladislava Ťažkého.

Cenu obdržal spolu s bývalým prezidentom Slovenskej republiky Rudolfom Schusterom, u ktorého ocenila porota jeho autobiografické dielo „Schody návratov.“
Čestné uznanie poroty dostala prozaička Lucia Benková.

Čo nám pri tejto príležitosti povedal Jožko?


 

„Dostať cenu pomenovanú po mojom literárnom aj ľudskom vzore Lackovi Ťažkom, s ktorým som mal česť stráviť mnohé hodiny v povznášajúcich a hlboko ľudských debatách, je pre mňa veľkou cťou. Moju radosť umocňuje aj to, že som cenu dostal spolu s prezidentom Rudolfom Schusterom, ku ktorému prechovávam úctu a obdiv. Jeho vitalita a tvorivosť sú výnimočné. Ďakujem porote, ktorá moju knihu vybrala, a blahoželám ako pánovi prezidentovi tak aj Lucii Benkovej.“

Jozef Banáš a Rudolf Schuster si blahoželajú.


 

Laureáti Ceny L.Ťažkého s primátorom Bojníc Mgr. Františkom Támom. 

 

 

Prezident OZ Benedikt Mgr. Ján Papco.

 

Cena Ladislava Ťažkého

Copyright © 2012 Jozef Banáš   |   Tvorba-webov.sk