O pravde a viere s Jozefom Banášom

on . Posted in Zaujímavosti

Počas sobotňajšej besedy v sále Bar Museum s podtitulom O pravde a viere - o viere v pravdu predstavil Jozef Banáš svoj nový knižný titul Kód 1. O hudobné spestrenie večera sa postaral Janko Kulich s kapelou Kolegium.

Spisovateľ Jozef Banáš je autorom mimoriadne úspešných kníh Idioti v politike, Zóna nadšenia, Zastavte Dubčeka!, Kód 9, Sezóna potkanov a zbierky poviedok Posledná nevera. Za Kód 1 Tajomstvo zázraku, ktorý vyvolal vášnivé diskusie, získal Zlatú knihu za 15 000 predaných kusov.

V úvode večera Jozef Banáš objasnil prítomným svoju životnú filozofiu ako aj postoj k náboženstvu, viere, cirkvi a dogmám: "Treba jasne povedať, že dnes sú už dve kresťanstvá. Jedno, to skutočné Kristovo, kresťanstvo lásky a odpustenia a druhé, to dogmatické, vatikánsko-teologické, ktoré je o moci a o peniazoch. Boh nás vybavil schopnosťou premýšľať , čiže každý, kto vedie ľudí k tomu, aby nepremýšľali,  je proti Bohu. A dogmy nás vedú k tomu, aby sme nepremýšľali, aby sme akceptovali, že pravda je to, čo nám niekto povie.“

V ďalšej časti besedy ozrejmil spisovateľ motívy a priebeh vzniku knihy a stručne priblížil divákom aj jednotlivé dejové línie, ktoré sa v knihe prelínajú. Kód 1 je voľným pokračovaním románu Kód 9. Prostredníctvom jednoduchého príbehu hlavnej hrdinky Mariky, trpiacej rakovinou a jej manžela Michala odkrýva silu viery a zároveň prináša fakty a fotografie poukazujúce na stopy pôsobenia Židov, kresťanov a pravdepodobne aj Ježiša Krista v Indii.

„Marika, ktorá sa odmieta dať opätovne operovať má predstavu, že keď bude meditovať a modliť sa pri Kristovom hrobe a zároveň ju budú liečiť východnými metódami, vylieči sa. Spoločne s manželom odchádzajú do Jeruzalemu, kde sa dostanú k informáciám, že sa Kristov hrob nachádza v Kašmíre, v meste Srinagar. Marika, ktorej stav sa zhoršuje, prichádza do Kašmíru, medituje a modlí sa, a to za veľmi ťažkých podmienok, keďže v meste v tom čase vypukol konflikt. Zároveň sa lieči ajurvédskymi metódami, ktoré v knihe dosť podrobne popisujem. Paralelne sa odohráva príbeh, ktorý je pokusom o rekonštrukciu Kristovho života,“ priblížil dej románu spisovateľ.

„Kód 1 však netreba chápať ako religióznu knihu, je to kniha o hľadaní zmyslu života, o hľadaní pravdy.  Je to dokumentárny román, na ktorom som pracoval tri roky. Na tomto žánri je časovo najnáročnejšie zbieranie materiálu,“  dodal Jozef Banáš, ktorý napísal knihu na základe dvoch expedícií do južnej a juhovýchodnej Indie a do Kašmíru.

Okrem odhaľovania stôp týkajúcich sa pôsobenia Ježiša Krista v Indii a v Kašmíre venoval Jozef Banáš priestor aj otázke,  prečo a za akým účelom  posilňuje kresťanská viera v ľuďoch pocit viny a utrpenia. Tieto myšlienky stelesňuje aj samotná obálka knihy, na ktorej je fotografia sochy  pokojného meditujúceho Krista v lotosovom sede, čo je pre našu kultúru, v ktorej sme zvyknutí na trpiaceho Ježiša, úplne neobvyklé vyobrazenie.

V závere podujatia nechýbala autogramiáda. Okrem toho pozval Jozef Banáš divákov na pripravované expedície do spomínaných končín sveta, ktoré realizuje cestovná kancelária Bubo. Na expedícii s názvom Kód 1 bude cestovateľov sprevádzať a ozrejmovať súvislosti aj sám autor.

 Mira Kováčová, 17.2.2014

 

 

Copyright © 2012 Jozef Banáš   |   Tvorba-webov.sk