Lesk a bieda Róberta Bezáka

on . Posted in Takže takto (relácia RTVS)

Takže takto je relácia v Rádiu Slovensko - každý pracovný deň po 17:40. Vždy vo štvrtok glosa spisovateľa Jozefa Banáša...tentoraz na výsostne aktuálnu tému.

Po vyjdení rozhovorov Marie Vrabcovej s arcibiskupom Bezákom túto knihu naši vysokí katolícki kňazi zakázali predávať vo svojich kníhkupectvách. Predavačka v jednej z takýchto predajní to zdôvodnila - citujem: „Ľudia sa na knihu pýtajú, ale my ju predávať nebudeme. Máme všetkým povedať oficiálne stanovisko, že nemiešame kúkoľ s pšenicou.“

Skutočne sa už nemohli trefnejšie priznať k  strachu z pravdy. Navyše, keď sa ku knihe môže dostať každý záujemca  takpovediac v susednom  kníhkupectve. Položil som si teda otázku čo v trnavskej predajni Spolku Svätého Vojtecha – odtiaľ bola tá predavačka - predávajú?
Pšenicu, či kúkoľ?

Ak považujú Bezákovo nezvyčajne čestné a otvorené svedectvo o pomeroch v horných poschodiach slovenskej katolíckej cirkvi za kúkoľ, tak potom priznávajú, že lož nazývajú pšenicou.
Nuž, predavačkám v takýchto kníhkupectvách niet čo závidieť. A ešte menej tým, ktorí im takúto výhovorku prikázali.

Nazdal som sa, že sebazničujúceho strápňovania sa našej katolíckej hierokracie už bolo dosť, ale akoby sa im málilo. Ich schopnosť strápňovať sa až za hranice svojich možností je obdivuhodná.
Bezák sa peniaze z príjmov z knihy rozhodol venovať kňazovi Mariánovi Kuffovi, ktorý sa stará o biednych. Akýsi pánko zo Spišskej Kapituly však tieto peniaze pre biednych odmietol. Vraj „účel nesvätí prostriedky“.  

Rád by som týmto ľuďom pripomenul Kristove slová: „Beda vám, farizeji – pokrytci, že zatvárate kráľovstvo nebeské pred ľuďmi. Sami nevchádzate do neho a tým, ktorí chcú vchádzať, vojsť nedovolíte.“
Po slovensky povedané – biednym nedávať je smutné, ale biednym brať je podlé.

Hierokratická ješitnosť je im viac ako láska k blížnemu! A čo na to Bezák? Skalopevne zotrváva na svojom rozhodnutí ostať v cirkvi, ktorá berie chudobným, ostať v cirkvi hierokraticko  – dogmatickej, ktorá ho hanebne ponižuje.
Pán Bezák, vaše skutky i slová – citujem vás – „Ježiš je viac ako pápež“, svedčia o tom, že ste sa rozhodli pre cirkev skutočnú, cirkev Ježišovu. Preto nerozumiem prečo sa silou – mocou držíte tej, ktorá vás medzi sebou nechce a nikdy vám neodpustí to, že ste sa postavili na Kristovu stranu. Byť na strane tých, o ktorých Ježiš hovorí: „Beda vám farizeji – pokrytci, čistíte zovňajšok svojich mís a vo vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti“, nie je žiadna veľká sláva.
Ani vaša, pán arcibiskup.

Jozef Banáš

Vypočujte si aj staršie príspevky.

Copyright © 2012 Jozef Banáš   |   Tvorba-webov.sk