Oheň a tma

on . Posted in Takže takto (relácia RTVS)

Takže takto je relácia v Rádiu Slovensko - každý pracovný deň po 17:40. Vždy vo štvrtok glosa spisovateľa Jozefa Banáša...prečítajte si, o čom hovoril 21. novembra.

Povesť hovorí, že kedysi dávno, keď ešte bola na zemi tma, objavil sa človek, ktorý priniesol oheň. Ľudia zistili, že je aj iné ako večná tma a začali tohto muža nasledovať. Šamanskí kňazi, ktorí im neustále velebili prednosti utrpenia v tme sa muža svetla zľakli a nechali ho zabiť. Ľudia sa vzbúrili a tak kňazi spravili to, čo zvyčajne v podobných situáciách mocní robia – privlastnili si oheň, postavili na oltár obraz toho muža a v jeho mene začali kázať ľuďom o význame svetla.

Ibaže ľudia nie sú hlúpi a dobre si pamätali, že ešte pred  nedávnom im kňazi velebili čosi iné. A tak odvtedy hľadajú cestu späť k mužovi svetla a kňazi sa im v tom zúfalo snažia zabrániť.

Oheň ako symbol svetla a tepla je azda najvýznamnejším rituálnym symbolom v histórii ľudstva. V antickom Ríme sa domáce oltáre budovali okolo ohniska, každodenné náboženské obrady uctievali Lares familiaris – ducha rodiny. Ohnisko bolo akési horiace srdce rodiny, dcéry boli v rímskych rodinách považované za opatrovníčky ohňa rodinných krbov a bohyňa Vesta bola ich patrónkou. Dcéry pôvodných rímskych kráľov boli vyzývané k ochrane národného krbu, ako členky ojedinelej náboženskej akadémie známej ako kňažky vestálky.

Tak, ako boli jednotlivé rodiny závislé na domácich krboch, Rimania verili, že ich osud je spätý s udržiavaním ich symbolického kráľovského krbu. Ich udržiavateľkami boli ženy. A veľká história Ríma dokazuje, že oprávnene.  Najviac sa im darilo za cisára Augusta, počas ktorého panovania sa narodil Kristus. Zvláštna zhoda. V časoch oboch týchto mužov požívali ženy veľkú úctu.
V cisárskej dobe pripisovali vestálkam mimoriadnu náboženskú moc. A Ježiš bol doslova miláčikom žien.  Postupom času, keď vplyv a postavenie vestálok strácalo význam sa aj Rímskej ríši darilo akosi menej.

A mám nedobrý pocit, že od odchodu Krista z tohto sveta, keď narástla v kresťanstve moc mužov až do absurdného poníženia ženy najmä v jeho katolíckej odnoži, sa kresťanstvu tiež darí akosi menej.
Možno sa blíži doba, keď sa opäť objaví muž, ktorý prinesie oheň a poverí jeho udržiavaním ženy. Azda to na druhý pokus vyjde. Len pevne verím, že si ženy nezabudnú vziať do svojich lámp aj olej a že na chvíľu, keď sa objaví ten muž a bude im chcieť oheň odovzdať, budú pripravené.
Inak hrozí, že pri moci naďalej ostanú šamanskí kňazi a na ich veľkú radosť nám  bude ďalej vládnuť tma.

Jozef Banáš

Vypočujte si aj staršie príspevky.

Copyright © 2012 Jozef Banáš   |   Tvorba-webov.sk